Propozycje zmian w ustawie o szkolnictwie wyższym

Reprezentanci Stowarzyszenia Collegium Invisibile wzięli udział w tzw. wysłuchaniu publicznym przed Komisją Sejmową ds. Edukacji, Nauki i Młodzieży. 9 listopada przedstawiliśmy w Sejmie propozycje poprawek do ustawy gruntownie nowelizującej Prawo o szkolnictwie wyższym i kilka innych ustaw. Sejm pracuje już nad rządowym projektem takiej nowelizacji, po I czytaniu projekt trafił do Komisji, która w ramach prac nad ustawą zarządziła przeprowadzenie wysłuchania publicznego.

Prace nad nowelizacją, która ma wprowadzić reformę szkolnictwa wyższego, są już na zaawansowanym etapie. Uznaliśmy, że w tej sytuacji realistyczne jest wyłącznie przedstawianie propozycji niewielkich modyfikacji ministerialnych planów. Gruntowna zmiana pomysłu MNiSW na kształcenie młodych naukowców wydaje się na tym etapie niemożliwa. Pozostaje nam nadzieja, że Sejm poprawi ministerialny projekt. Liczymy też na to, że Ministerstwo będzie nadal pracować nad gruntownymi zmianami w systemie formacji młodych naukowców.

[PDF] Stanowisko Stowarzyszenia Collegium Invisibile przedstawione w Sejmie

[PDF] Rządowy projekt nowelizacji z uzasadnieniem – druk sejmowy

Opublikowano Uncategorized | Dodaj komentarz

Wkrótce inauguracja strony

Szanowni Państwo,

Od nowego roku akademickiego pod tym adresem zostanie uruchomiony serwis internetowy Stowarzyszenia Naukowego Collegium Invisibile poświęcony reformie szkolnictwa wyższego, a w szczególności – nowej koncepcji studiów doktoranckich, którą chcielibyśmy jako środowisko studentów, doktorantów i młodych pracowników nauki współtworzyć.

Planujemy publikować w tym miejscu nasze głosy w publicznej debacie poświęconej reformie szkolnictwa wyższego, która jest planowana na 2011 rok, a także dotyczące dyskutowanej długoterminowej strategii rozwoju szkolnictwa wyższego, która ma wyznaczać kierunek zmian w tym sektorze na kolejne kilkanaście lat. Wierzymy, że doświadczenie naszej działalności w Collegium Invisibile wniesie wartościowy wkład do tej dyskusji. Liczymy też, że strona internetowa, którą budujemy pozwoli wypowiedzieć się w tej kwestii różnym osobom, które chcą wpłynąć na kształt systemu kształcenia młodych naukowców w naszym kraju.

Początkiem naszego zaangażowania w dyskusję o przyszłości kształcenia naukowców w Polsce był czerwcowy list otwarty do Pani Minister Barbary Kudryckiej, w którym apelowaliśmy o gruntowne przemyślenie modelu studiów doktoranckich, potraktowanie tego etapu kształcenia jako kluczowego dla formacji młodych naukowców i objęcie szczególną opieką państwa najbardziej obiecujących doktorantów. Do listu, popartego do tej pory przez ponad 400 osób, dołączyliśmy dokument Zainwestujmy w doktorantów, zawierający propozycje konkretnych zmian w systemie studiów doktoranckich. Nie jest to jednak dokument zamknięty i kompleksowy – liczymy, że będzie on punktem wyjścia do szerszej dyskusji, którą chcielibyśmy prowadzić przede wszystkim poprzez tę stronę internetową.

Opublikowano Uncategorized | Dodaj komentarz